Sing the Movement

Que No Caiga La Fe

Que no caiga la fe,
que no caiga la esperanza
Que no caiga la fe,
que no caiga la esperanza
Que no caiga la fe mi hermana
Que no caiga la fe mi hermano
Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza.

Audio from NO ENEMIES movement choir